Bajrakli džamija

Tokom gotovo pet vekova osmanske vlasti u Srbiji, Beograd je postao jedan od kulturnih centara Carstva na Balkanskom poluostrvu, zajedno sa Sarajevom i Skopljem. Imao je oko 273 džamije, a od svih njih, kao i ostalih arhitektonskih zdanja iz tog perioda, do danas preostali su samo jedna džamija, dve grobnice i deo gradskih zidina. Jedina preostala džamija jeste Bajrakli džamija.


Ona pripada standardnom tipu jednokupolne džamije sa trokupolnim tremom i minaretom, prislonjenim uz desnu stranu molitvenog kubusa. Prema jednom mišljenju sagrađena je oko 1575. godine i tada se zvala Čohadži-džamija, prema svome dobrotvoru Hadži-Aliji, dok drugi smatraju da je sagrađena između 1660 - 1688. godine kao zadužbina sultana Sulejmana II. U vreme austrijske vladavine Beogradom 1717 - 1739. godine, pretvorena je u katoličku crkvu. Samo dve godine kasnije, odnosno nakon obnove osmanske vlasti, Husein-beg joj vraća prvobitnu namenu i daje nov naziv, Husein-ćehajina džamija. Konačno krajem XVIII veka dobija današnje ime, po barjaku koji je na njoj istican a koji je označavao početak molitve. Danas se nalazi u starom delu grada a pored nje postoji i verska srednja škola. Vremenom je pretrpela brojna oštećenja i umnogome promenila izgled.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar