Bajina Bašta

Opstina Bajina Bašta se nalazi u Zapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke Drine. Nastala je na proširenju reke Drine i planinskim obroncima planine Tare.


Malo je sačuvanih podataka o ovom mestu. Znamo da je grad naziv dobio po spahiji Bajinu, a da je na mestu današnjeg grada, u tursko vreme, postojalo selo Pljeskovo. Bajina Bašta, za vreme kneza Miloša, dobila je status varošice 1858. godine.

Najizrazitije vrednosti ovog kraja su: planina Tara sa nacionalnim parkom, reka Drina sa kanjonom prema Višegradu i akumulacionim jezerima Perućac i Zaovine.

Kulturno-istorijski spomenici su manastir Rača (XII vek), crkva brvnara u Dubu (XVIII vek), Solotuski srednjevekovni grad kao i brojni praistorijski lokaliteti i savremena spomen obeležja.