Arhiv Narodne banke Srbije

Arhiv Narodne banke Srbije deo je Narodne banke Srbije, u kome se čuva arhivska građa od kraja XIX veka do danas. Nalazi se u Beogradu.


Narodna banka Srbije osnovana je 2. jula 1884. godine kao Privilegovana narodna banka kraljevine Srbije, a prvi guverner bio je Aleksa Spasić. Nekoliko puta je menjala ime, a današnji naziv dobija 2003. godine. Dokumenta nastala u njenom radu čuvaju se u posebnom Arhivu i nalaze se van zvanične arhivske mreže Srbije. Ona su bitna kako za proučavanje prošlosti ove institucije tako i za istoriju države Srbije. Ekonomske prilike često su uticale na društveno-političke promene u Srbiji, i obrnuto. U njima je dakle vidljiva eknomska (i politička) istorija Srbije, Jugoslavije i jugoistočne Evrope.

Uprava arhiva nalazi se u zgradi Narodne banke Srbije, u centru Beograda. Ona je građena u stilu neorenesansnog akademizma, u periodu od 1888. do 1890. godine prema projektu Konstantina Jovanovića. Arhivska građa Narodne banke Srbije, koja se sastoji od nekoliko hiljada dužnih metara materijala raspoređenih po fondovima, smeštena je na devet lokacija u Beogradu i još nekoliko u unutrašnjosti Srbije.

 

Adresa: Kralja Petra 12, 11000 Beograd

Tel: 011/3027 298

E-mail: [email protected]

https://www.nbs.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar