Arap džamija

Arap džamija ili Hasan Čelebijina džamija se nalazi u ulici 7. juna u Novom Pazaru.


Prvi put se pominje u osmanskom popisu iz 1582. godine. Istorijski izvori iz XVI veka kao zadužbinara džamije pominju izvesnog Hasan Čelebija ili Hasan-beg. Naziv Arap džamija, koji se danas više koristi, najverovatnije je vezan za čoveka sa nadimkom Arap koji je naredio njenu obnovu krajem XVII veka.

Džamija spada u red građevina sa minaretom zidanim opekom i kamenom ozidanom opekom, karakterističnih za prostor Male Azije. Molitveni prostor je veoma prostran i ima pravougaoni oblik. Arap džamija je okružena naknadno ozidanim trgovačkim i zanatskim radnjama koje formiraju čitav blok, određen dvema ulicama.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar