Altun-alem džamija

Altun-alem džamija nalazi se u Novom Pazaru a sagrađena je sredinom XVI veka, pod pokroviteljstvom mujezina Muslihedina Abdul Ganija. Pored džamije, Muslihedin Abdul Gani je dao da se sagradi i mekteb (škola) odnosno „kuća da se u njoj podučava Kuranu i da se uče mala deca“. 


Mekteb uz Altun-alem džamiju je značajan i po tome što je jedan od dva najstarija mekteba nekadašnjeg Bosanskog pašaluka, sačuvana do danas. Ova džamija je jedna od najčuvenijih religioznih građevina iz otomanskog perioda u Srbiji, i nalazi se u okviru kompleksa koji obuhvata i školu i groblje. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar