Akumulacija Sovinac

Akumulacija Sovinac nastala je radi potreba navodnjavanja obradivih površina u okolini Zaječara. Uz to koristi se i za rekreaciju, sport i ribolov, te je jedno od najuređenijih izletišta okoline Zaječara. Jezero je od sela Salaš udaljeno 2 km, a od Zaječara oko 30 km.


Brana visine 14 m izgrađena je 1988. godine, a danas dužina jezera  iznosi 1.150 m a najveća širina 110 m. Leži na nadmorskoj visini od 293 m. Vodu dobija od potoka Sovinac i sublakustrijskih izvora. Pored jezera je izgrađen motel, kamp, i sportski tereni i uz to je poribljeno. Poljoprivredni kombinat „Salaš“ koristi ovu vodu za navodnjavanje obradivih površina.