3.2.5. Mališevsko vinogorje - Mališevo

Mališevsko vinogorje se prostire u istočnom delu Metohije, na prostoru oko mesta Mališeva i obuhvata katastarske opštine:


Domanek, Vlaški Drenovac, Skorošnik, Trpeza, Ladrovac, Senik, Ladrović, Guncat, Tumičina, Kravoserija, Pagaruša, Janečište, Milanović, Ostozub, Crnovrana, Turjak, Mađare, Jović, Ljubižda, Miruša, Mališevo, Moralija, Gorić, Banja, Belanica, Crni Lug i Miruša.