2.5.2. Srednjebanatsko vinogorje - Srednji Banat

Srednjebanatsko vinogorje se nalazi na prostoru u široj okolini Zrenjanina, u području prema rekama Tisi i na Tamišu (Tamiška terasa) i obuhvata delove katastarskih opština: Melenci, Srpski Elemir, Elemir, Srpski Aradac, Slovački Aradac, Orlovat, Botoš i Farkaždin.


Srednjebanatsko vinogorje čine četiri oaze:

  1. Rusanda (Melenci - Peskara),
  2. Elemir,
  3. Aradac, i
  4. Orlovat (Viša Tamiška terasa ili Orlovatska terasa).