2.3.3. Istočnotelečko vinogorje - Mali Iđoš

Istočnotelečko vinogorje - vinogorje Mali Iđoš, je izduženo vinogorje u donjem toku reke Krivaje.


Obuhvata delove katastarskih opština: Mali Iđoš, Lovćenac i Feketić.

*Vinarija vinum LODI (Feketić)