2.2.3. Horgoško vinogorje - Horgoš

Horgoško vinogorje Subotičkog rejona nalazi se u istočnom delu rejona na peskovitim terenima oko Horgoša.


Obuhvata delove katastarskih opština: Horgoš, Martonoš i Male Pijace.

*SZM podrum Balint Pinceszet (Horgoš),