1.8.1. Babičko vinogorje - Babičko

Babičko vinogorje obuhvata vinogradarske terene na padinama Seličevice (903 m) i Babičke gore (1.057 m) sa desne strane reke Južne Morave.


Obuhvata delove katastarskih opština: Klisura, Čečina, Rusna, Dukat, Gornji Barbeš, Vilandrica, Grkinja, Taskovići, Gadžin Han, Marina Kutina, Gornje Vlase, Donji Barbeš, Toponica, Novo Selo, Babičko, Gornja Lokošnica, Crkovnica, Drćevac, Jašunja, Gornja Kupinovica, Jarsenovo, Stupnica, Orašac, Velika Biljanica, Jelašnica, Grajevce, Zlokućane, Grdanica, Smrdan, Gornja Slatina i Donja Slatina.