1.2.3. Mihajlovačko vinogorje - Mihajlovac

Mihajlovačko vinogorje se nalazi južno od Brzopalanačkog i njegov najveći deo obuhvata vinogradske terene pored Dunava.


Mihajlovačko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Urovica, Mihajlovac, Dušanovac, Jabukovac i Vratna, kao i katastarske opštine Slatina, Mala Kamenica, Dupljane i Malajnica.