1.2.1. Ključko vinogorje - Ključ

Ključko vinogorje obuhvata severni deo rejona Negotinske Krajine.


Ključko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Davidovac, Kladušnica, Kladovo, Kostol, Velika Vrbica, Rtkovo, Korbovo, Vajuga, Podvrška i Manastirica, kao i katastarske opštine Milutinovac i Rečica.