1.13.3. Račansko vinogorje - Rača

Račansko vinogorje obuhvata vinogradarske terene u pobrđu sa leve strane reke Velike Morave, od Miloševa na jugu, do Velike Plane na severu.


Čine ga delovi katastarskih opština: Vodice, Cerovac, Mramorac, Bašin, Sepci, Baničina, Stojačak, Velika Plana II, Velika Plana I, Staro Selo, Novo Selo I, Markovac, Lapovo, Sipić, Donja Jarušica, Saranovo, Viševac, Radovanje, Rakinac, Bošnjane, Adrovac, Rača, Popović, Donja Rača, Malo Krčmare, Vojinovac, Veliko Krčmare, Vučić, Miraševac, Borci i Đurđevo.

Vinogorje ima dosta malu površinu u odnosu na druga vinogorja Šumadijskog rejona.