1.11.1. Paraćinsko vinogorje - Paraćin

Paraćinsko vinogorje rejona Tri Morave obuhvata veliki prostor pobrđa sa desne strane Velike Morave - od Ćićevca na jugu, do granice opština Ćuprija i Despotovac na severu.


Čine ga delovi katastarskih opština Rajkinac, Duboka, Glogovac, Mali Popović, Dražimirovac, Krušar, Virine, Isakovo, Vlaška, Supska, Paljane, Ćuprija - van grad, Senje, Stubica, Zabrega, Buljane, Plana, Busilovac, Drenovac, Krežbinac, Ratare, Lebina, Plana, Lešje, Tekija, Glavica, Gornja Mutnica, Šaludovac, Paraćin - van varoš, Dobra Voda, Ivankovac, Popovac, Batinac, Bošnjane, Davidovac, Mirilovac, Golubovac i Gornje Vidovo II.

*Vinarije: Vinarija Vinis