1.10.3. Ibarsko vinogorje - Ibar

Dve oaze, Žiča i Raška/Kaznoviće, koje se nalaze u dolini reke Ibar sačinjavaju Ibarsko vinogorje.


Oaza Žiča obuhvata delove katastarskih opština Gotovac, Kruševica, Kovači, Kraljevo (do desne obale reke Ibar) i Ribnica.

Oaza Raška/Kaznovići se nalazi na delu katastarske opštine Kaznoviće.