1.10.2. Jeličko vinogorje - Jelica

Jeličko vinogorje prostire se duž istočnog oboda Čačanske kotline, odnosno duž istočne padine planine Jelice (929 m)


Obuhvata delove katastarskih opština: Pridvorica, Jezdina, Čačak, Loznica, Trnava, Banjica, Vapa, Zablaće, Kukići, Rajac, Premeća, Mršinci, Petnica, Goričani, Lazac, Mrsać,  Pakovraće, Riđage, Parmenac, Beljina, Kulinovci, Viljuša, Ježevica, Lipnica, Slatina, Žaočani, Kačulice i Samaila.