1.1.2. Podgorsko vinogorje - Podgorina

Podgorsko vinogorje se nalazi u centralnom delu vinogradarskog rejona, na širem području padina Valjevskih planina, Maljena i Vlašića.


Podgorsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština: Sirdija, Osladić, Tuđin, Kamenica, Gola Glava, Sedlari, Valjevo, Klanica, Loznica, Divci, Lukavac, Popučke, Petnica, Beloševac, Klinci, Paune, Mrčić, Klašnić, Uroševac, Sanković, Ključ, Mionica selo, Tolić, Paštrić, Komanice, Maljević, Vrtiglav, Tabanović, Veselinovac, Markova Crkva, Slovac, Virovac, Donji Mušić, Gornji Mušić, Rakari, Dučić, Nanomir, Osečina, Todorin Do, kao i katastarske opštine Gornje Crniljevo, Miličinica, Vlaščić, Oglađenovac, Gornja Bukovica, Rabas, Joševa, Brankovina, Kotešica, Donja Bukovica, Kozličić, Blizonje, Babina Luka, Zabrdica, Grabovica, Rađevo Selo, Dupljaj, Popadić, Rajković, Žabari, Dračić, Belić i Degurić.