Županijski park u Zrenjaninu

Zrenjanin se nalazi u Vojvodini, severnoj pokrajini Srbije, u srednjem Banatu. Županijski park se nalazi u centru grada u dvorišnom delu stare županijske zgrade, sada zgrade Skupštine opštine Zrenjanin. Županijski park u Zrenjaninu je podignut oko županijske zgrade izgrađene 1820. godine.


Park je organizovan u mešovitom stilu, tipičnom za period njegovog nastanka. Iako mali po površini (1,13 ha), park je bogat raznovrsnom dendroflorom i vrtno-arhitektonskim elementima. Od starih stabala velikih dimenzija i visokih estetskih odlika u parku su prisutni primerci tise (Taxus baccata L.), crnog bora (Pinus nigra Arn.), javorolisnog platana (Platanus acerifolia Willd.), paulovnije (Paulownia tomentosa Steud.), sitnolisne lipe (Tilia cordata Mill.) i dr. Postoje četiri ulaza u park. Glavna ulazna kapija sa južne strane, raskošnog dizajna od kovanog gvožđa sa zidanim bogato ukrašenim ivičnim delom i visećim kandelaberima. Od sporedna tri ulaza lepotom se ističe još i kapija sa severne strane koja je takođe od kovanog gvožđa.

Prostor parka je ispresecan sa četiri glavne staze koje prate ivice građevine i granicu parka i seku se pod pravim uglom, tako da ostavljaju pravougaoni veći prostor u centru parka. Duž staza su postavljene drvene klupe, a u centru pravougaone veće površine se nalazi kružni cvetni parter koji je uokviren stazom, u čijim ivičnim delovima su takođe postavljene klupe. Na parteru je zasađeno sezonsko cveće u pravilnom geometrijskom rasporedu, poštujući klasičan stil vrtne umetnosti. Uz ivice staza, na travnjaku su posađeni šimširi (Buxus sempervirens L.) koji se redovnom rezidbom formiraju u loptaste oblike. U parku se nalazi veliki broj skulptura iz različitih vremenskih perioda. U sredini velikog cvetnog partera se nalazi skulptura propetog konja autora Tome Rosandića. Na travnjaku u južnom delu parka je postavljena skulptura „Dečak i lane“ vajara Jovana Soldatovića, a na sredini betoniranog platoa, u blizini bazena fontane, smeštena je kamena figura lava u ležećem položaju. Od ostalih atraktivnih sadržaja u parku se još nalazi i manji zoološki vrt. Danas su u kavezima zoološkog vrta smeštene ptice.

Kulturno-istorijski značaj dobra, očuvanost i autentičnost stilski oblikovanog prostora, bogatstvo denroflore kao i vrtno-arhitektonski elementi su osnovne vrednosti parka i čine ga veoma zanimljivim za posetioce.