Zgrada Realke

Najstarija sačuvana beogradska zgrada, potpuno u evropskom duhu klasicizma, jeste kuća Cvetka Rajovića, poznatog beogradskog političara XIX veka. Kao porodična prizemna zgrada sagrađena je prema projektu Franca Jankea, u periodu od 1837. do 1838. godine. 


Samo šest godina bila je Rajovićeva kuća kada je ustupljena engleskom konzulatu, zatim srpskoj žandarmeriji, a od 1867. godine u njoj se nalazi škola, prva beogradska Realka. Početkom XX veka usled nedostatka prostora dozidana je dvospratna zgrada ali sa drugačijim arhitektonskim rešenjima. Sve do Drugog svetskog rata Realka je zauzimala ovaj prostor, a danas se u njemu nalazi Pedagoški muzej Srbije, osnovan 1896. godine.  

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar