Zgrada Pasterovog zavoda

Usled prilično loših higijensko-epidemiološih prilika u srpskoj vojsci i kod stanovništva grada Niša krajem XIX veka, javila se potreba za osnivanjem ove vrste zdravstvene ustanove. Jedan od glavnih inicijatora bio je sanitetski pukovnik dr. Mihajlo-Mika Marković. 


GALERIJA

Zgrada Pasterovog zavoda

Nakon višegodišnjih napora i velikog truda, prvi Kraljevski Pasterov zavod u Srbiji i na Balkanu, preteča današnjih preventivnih zdravstvenih ustanova, počeo je sa radom 7. jula 1900. godine u Nišu. Ime je dobio po čuvenom francuskom mikrobiologu i hemičaru Luju Pasteru. Proizvodnja animalne limfe, kao vakcine protiv velikih boginja, po prvi put u Srbiji je počela nakon otvaranja ovog Zavoda. Krajem XX veka, nakon izvršene restauracije, zgrada postaje dom Muzeja zdravstvene kulture i sedište Srpskog lekarskog društva i Škola zdravstvenog obrazovanja. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar