Zgrada Lekarske komore Dunavske banovine Novom Sadu

Zgrada Lekarske komore Dunavske banovine nalazi se na trgu Feher Ferenca br. 7, u gradu Novom Sadu.


Zgradu je projektovao arhitekta Đorđe Tabaković (1897 – 1971), jedno od najvećih imena novosadske moderne arhitekture, za Lekarsku komoru koja je kao zdravstvena institucija postojala od 1929. do 1941. godine. Tabaković je projekat izradio 1932. da bi radovi bili u potpunosti završeni već naredne 1933. godine. Podignuta je kao dvospratna ugaona zgrada u stilu moderne. Glavni ulaz je okrenut prema trgu, nalazi se na sredini a oko njega su dva poslovna prostora. Čitav prizemni deo fasade obložen je pločama od kamena. Prvi sprat koristila je Lekarska komora. Zbog odličnog idejnog rešenja postala je model za izgradnju ostalih zgrada na trgu Feher Ferenca.

Nakon Drugog svetkog rata zgradu je koristila Zanatska komora AP Vojvodine. Godine 1957. izvedena je rekonstrukcija prema Tabakovićevim nacrtima. Danas je koristi Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a 2019. godine proglašena je za spomenik kulture.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar