Zgrada Državne hipotekarne banke u Valjevu

Spomenik kulture podignut je u centru Valjeva 1939. godine prema projektu čuvenog ruskog arhitekte Vasilija Vilhelma fon Baumgartena. 


Sagrađen je kao slobodno stojeći objekat na lokaciji na kojoj se nalazila kuća znamenite porodice Nenadović. Potpuno jasna kubična forma objekta odvojila ga je od akademizma i naglašenom plošnošću fasada i širokim ravnim neornamentisanim površinama istakla njegovu modernost. Ulaz u banku je širok, visok i u potpunosti zastakljen. U enterijeru spomenika kulture nalaze se vredni reljefi sa predstavom Ilije Birčanina i Alekse Nenadovića koje je zajedno sa onima na fasadi uradio vajar Vladimir Zagorodnjuk, takođe ruski emigrant. U izdignutom prizemlju nalazi se prostrana šalter sala koja je osvetljena sa ulazne strane i sa sva tri zida na kojima se nalazi veći broj visokih prozora. Iako je prvobitno bila projektovana kao slobodno stojeći objekat njegova izvorna arhitektonska modernost ugrožena je u posleratnom periodu doziđivanjima i nadogradnjom sa mansardnim krovom.

Spomenik kulture je najistaknutiji primer arhitekture stila ar deko u Valjevu i jedan od najreprezentativnijih objekata te vrste u Srbiji.