Zdravstvena zaštita na putovanju u Austriju

Na osnovu medjunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije, naši građani imaju pravo na besplatno korišćenje hitnih medicinskih usluga i hitnu medicinsku zaštitu na teritoriji Austrije.

Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je pribaviti dvojezični obrazac (srpsko-nemački) koji je potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu. Ova potvrda važi 90 dana od dana izdavanja, a izdaje je filijala zdravstvenog osiguranja kod koje ste osigurani u Republici Srbiji.


Da biste dobili ovu potvrdu, filijala koja je izdaje će prethodno izvršiti proveru zdravstvenog stanja vas kao potražioca preko zdravstvenih kartona i zatražiti mišljenje od nadležne lekarske komisije. Sa potvrdom - formularom, naši građani ostvaruju zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima pod jednakim uslovima kao i građani Austrije, a troškove lečenja snosi direktno Republički fond zdravstvenog osiguranja.

Ova povoljnost ipak važi samo u hitnim medicinskim slučajevima, a da li zdravstveno stanje potpada pod ovu kategoriju, utvrđuje stručno medicinsko osoblje ustanove kojoj se obraćate u inostranstvu.

Za detaljne informacije o izdavanju i upotrebi pomenute potvrde, možete konsultovati sajt Ministarstva spoljnih poslova i Zavoda za socijalno osiguranje.

Naši građani besplatno mogu da koriste usluge javnih bolnica. U Austriji postoje i privatne lekarske ordinacije koje imaju ugovore sa nosiocima zdravstvenog osiguranja, ali da li oni mogu besplatno da vam pruže hitnu intervenciju, morali biste proveriti u svakom pojedinačnom slucaju. 

Slično kao kod nas, u  Austriji postoji praksa primarnog obraćanja lekaru opste prakse, koji  dalje izdaje uput za specijalistički pregled. Mnoštvo lekara sa prostora bivše Jugoslavije živi i radi u Austriji, te preko lekarske komore Austrije možete pronaći lekare koje govore našim jezikom.

 

Korisne informacije i brojevi telefona:

Hitna pomoć +43144

Lekarska služba +43141

Planinska služba spasavanja +43140

Apoteke rade od ponedeljka do subote, a informacije o najbližim dežurnim apotekama možete pronaći na svakoj apoteci.

Kod policije možete dobiti informacije o najbližim dežurnim lekarskim službama.

 

Povrh svega, svaki putnik je slobodan da uplati privatno putno zdravstveno osiguranje, sa kojim može koristiti širi spektar zdravstvenih usluga od predviđenih potvrdom o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu, kao i usluge privatnih zdravstvenih institucija, sve do visine iznosa polise osiguranja.

 

Mia Živadinović