Zašto Srpska pravoslavna crkva računa vreme po julijanskom ili takozvanom starom kalendaru?

„Srpska pravoslavna crkva, kao i mnoge druge pravoslavne crkve, računa vreme po julijanskom ili takozvanom starom kalendaru. Država Srbija, dok je bila samostalna kao kneževina i kraljevina, takođe je računala vreme po julijanskom kalendaru. Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Srbija se odrekla julijanskog kalendara i prihvatila gregorijanski ili rimokatolički. Takvo stanje je ostalo sve do današnjeg dana, bez obzira na to što niti više nema pomenute kraljevine, niti jedne od nekoliko Jugoslavija, gde  je za državu, njenu administraciju i građane važio jedan kalendar, a za Srpsku pravoslavnu crkvu drugi. 


Pravoslavni vernici su i tada, kao i danas, slavili praznike po crkvenom kalendaru. Zato su pravoslavni Božić, Vaskrs, Duhove i druge praznike, pravoslavni vernici slavili u različite dane u odnosu na vernike rimolatoličke vere. U starom srpskom kalendaru, koji se koristio negde do kraja 17. veka i po kome je ovo 7525.godina dilema nema“.

„Srbi se danas, u svakodnevnom žiotu, služe gregorijanskim kalendarom. Ovaj kalendar nazvan je po rimskom papi Grguru Trinaestom, koji je doneo odluku da posle četvrtka 5. oktobra 1582. osvane petak 15. oktobar. Na taj način je “nadoknađeno deset dana zaostatka koji je imao gregorijanski kalendar u odnosu na julijanski”. U međuvremenu je ta razlika narasla za 3 dana, pa danas iznosi 13 dana“.

„Sprska pravoslavna crkva i Ruska pravoslavna crkva, kao i nekoliko manjih, nisu ni danas prihvatile gregorijanski kalendar, već dane obračunavaju po starom, julijanskom kalendaru. Zato se kod Srba i Rusa Božić slavi 7. januara, po gregorijanskom, što je 25.decembar po julijanskom kalendaru“.

Izvor: Srpski narodni kalendar za godinu 2017/7525, Dragomir Antonić, Izdavač Javno preduzeće Službeni glasnik, strana 6.-7. i 13.-14.