Vršačka kula

Vršačka kula nalazi se iznad grada Vršca, na Vršačkom bregu na visini od 400 metara nadmorske visine.


Iako nije u potpunosti potvrđeno, smatra se da je utvrđenje sagradio despot Đurađ Branković oko 1439. godine nakon osmanlijskog osvajanja njegove prestonice Smedereva, i da je služilo za odbranu despotovih poseda u južnom Banatu. Utvrđenje je bilo izduženog oblika, širine 18 m, a dužine 46 m. Najočuvanija je centralna kula, pravougaone osnove, visine 20 m sa prizemljem i tri sprata. Osmanlije su utvrđenje konačno zauzele 1552. godine, a od 1716. godine nalazilo se pod vlašću Habzburške monarhije. Vršačka kula je izgubila stratešku važnost i ubrzo je napuštena. Utvrđenje je ponovo oštećeno tokom 1999. godine kada je NATO bombardovao telekomunikacioni predajnik koji se nalazi u neposrednoj blizini. Godine 2009. doneta je odluka o potpunoj rekonstrukciji.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar