Vrla

Vrla je mala reka koja izvire na planini Vardenik ispod Viljeg kola. Teče pravcem jug-sever i poznata je po stranama koje su veoma strme - vrle te otuda i sam naziv reke. Od izvora do Surdulice dolina je klisurasta, a nizvodno ima odlike ravničarske reke. 


Kod Vladičinog Hana se probija kroz tesnac i uliva u Južnu Moravu. Reka je duga 27 km sa površinom sliva od 213 km².

Na reci su izgrađene tri od četiri hidroelektrane sistema „Vlasina - Vrla“, koje pored voda reke Vrle i njenih pritoka koriste i vodu Vlasinskog jezera.