Vladimirov hrast

Hrast lužnjak  se nalazi u selu Veliki Popovac u opštini Petrovac na Mlavi. Nekada su se u dolini reke Mlave nalazile šume lužnjaka i jasena koje su iskrčene, te ovo drvo predstavlja redak primer ostatka tih šuma.


Prema predanju drvo je staro 350 godina i ima visinu od 26 m. Hrast lužnjak (Qercus robur ) je inače  drvo iz roda hrastova - Quercus. U narodu je poznat pod imenom grm, dub,… Može da dostigne starost do 1000 godina. Obično se srecu u ravnicama, dolinama, prostorima gde su zastupljena aluvijalna zemljišta.