Visoki Dečani

Manastir Visoki Dečani se nalazi na prostoru Kosova I Metohije, u južnom delu Srbije. Smešten je u dolini reke Dečanska Bistrica  i značajan je jer se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske kulturne baštine.


Sagradio ga je Stefan Dečanski između 1327. i 1335.godine. Naziv Visoki potiče od visine crkve Hrista Pantokratora koja iznosi 30 m. U manastiru se čuva veliki broj svetih knjiga i veliki značaj imaju freske koje potiču iz 14. veka i koje su do dan danas  ostale sačuvane. Jedna od najpoznatijih je ikona Stefana Dečanskog na kome su prikazane scene iz njegovog života kao i krst koji je manastiru poklonio car Dušan, a samim tim ističe se i Dečanska riznica, koja je pored Hilandara najveća i najbogatija riznica u celom srpstvu.