Vek velikih promena

Krajem XIX veka nastavljeni su modernizacijski procesi u kojima se Srbija polako približavala svojim evropskim uzorima. Ovo se odražavalo i na polju saobraćaja u svim vidovima: železničkom, vodnom, drumskom i vazduhoplovnom.


GALERIJA

Vek velikih promena
Vek velikih promena
Vek velikih promena
Vek velikih promena

Napredak se naročito odnosio na gradove, čiji se broj stanovnika počeo naglo povećavati počev od 1918. godine usled velikog pomeranja seoskog stanovništva ka urbanim sredinama. U većim gradovima se pojavljuju i nova sredstva javnog prevoza tj. tramvaji. Beogradski tramvaj pušten je u saobraćaj 14. oktobra 1892. godine i vozio je od Kalemegdana do Slavije. U početku su ga vukli konji ali je nakon dve godine uvedena i prva električna linija. Razvoj motornih vozila preneo se i na ove prostore a početkom 1903. godine ugledni beogradski trgovac i bankar Boža Radulović uvozi prvi automobil u Srbiju. Pored toga, drumski saobraćaj beležio je napredak izgradnjom savremenijih puteva, tunela i mostova, kao i upotrebom kamiona i autobusa. Železnice su tokom ratnih godina početkom XX veka najvećim delom bile uništene ali je obnova mreže i voznog parka preduzeta još u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Vodni saobraćaj najvećim delom je bio pomorski i sastojao se od teretnih i putničkih brodova, dok se rečni saobraćaj odvijao na rekama i kanalima panonskog područja. I na kraju, razvoj vojnog vazduhoplovstva počinje 24. decembra 1912. godine kada načelnik Glavnog đeneralštaba vojvoda Radomira Putnika donosi rešenje kojim je osnovana Vazduhoplovna komanda srpske vojske sa sedištem u Nišu.

           

Vladimir Lukić

dipl. istoričar