Uvećanje (Augmentacija) grudi i pitanja koja se postavljaju

Doktore često letim avionom, a čula sam … ? Često pitanje koje pacijentkinje postavljaju je smeju li letjeti avionom, može li doći do pucanja implanta?


Anatomija  dojki  je veoma kompleksna  i sve hirurške radnje na dojkama, bilo da se radi o neodložnim hirurškim intervencijama ili  hirurškim intervencijama radi estetske korekcije, zahtevaju veoma specifične i konkretne procedure koje se razlikuju skoro od pacijentkinje do pacijentkinje. Posmatrano po slojevima sam pektoralni (grudni) mišić nikada nije isti. Dakle  razlikuje se po debljini, jačini, slojevima, površini, inervaciji, vaskularizaciji i dr. Mišićna fascija opet ima svoju jačinu i debljinu što direktno kod neke hirurške intervencije utiče na bol.  Žlezdano tkivo dojke je veoma specifično i sastoji se od svega nekoliko režnjeva žlezdanog tkiva mlečne žlezde do velikog broja koji čini dojku jaku i veliku sa pretpostavkom za veći rizik od neke bolesti, što nije i pravilo.

Definitivno koža i podkožno tkivo se toliko razlikuju da je teško i naći sličnosti, a to se manifestuje kroz kvalitet kože, postojanje strija, veličinu areole i bradavice, prisustvo masnog tkiva i slično.

Jasno je da sve ovo uz saznanje da je pacijentkinja dojila, jednom, dvaput ili više puta ili uopšte nije rađala ni dojila, direktno utiče i na samu hiruršku intervenciju u cilju rešavanja estetskog problema.

Iako se najčešče radi iz estetskih razloga i laiku je jasno da jednostavno uvećanje grudi nije kozmetički tretman već ozbiljna hirurška intervencija koja zahteva ozbiljnu preoperativnu pripremu i mora dati lep rezultat koji će trajati dugi niz godina godina. To nesme biti predpostavka već iskustvom, saznanjem i sagledavanjem gore, ne slučajno, navedenih  elemenata  dobijamo rezultat na zadovoljstvo  pacijenta ali i hirurga.

Dilema je da li je implant bolje plasirati ispod ili iznad pektoralnog mišića. Za hirurga to nesme biti dilema. Upravo tu je hirurška snaga. To je  odluka koja se ne donosi pod uticajem i na zahtev pacijenta, ali mu treba objasniti razloge svoje odluke i za nju nositi maksimalnu odgovornost. Moje, ne skromno iskustvo, kaže da su estetski lepše i prirodnije grudi kada je implant ispod žlezde, a ne ispod mišića no hirurško pravilo i lokalni nalaz tačno određuju  nivo.

Sledeća dilema  je,  okrugli ili anatomski implant  i veličina implanta naravno.  I tu treba biti anatomski i iskustveno veoma sposoban i uz dobru  psihološku i anamnestičku priču sa pacijentom doneti pravu odluku. Uvek ima prostora za veće ili manje grudi isto tako i za anatomske ili okrugle implante ali mora se izvući maksimalni benefit vrhunskog estetskog rezultata.  Hirurg sve to lepo premeri, prezentuje i da svoje mišljenje i objasni pacijentici tok hirurške intervencije, oporavka i ukaže na moguće komplikacije.

Doktore često letim avionom  a čula sam ... Često pitanje koje pacijentkinje postavljaju je smeju li letjeti avionom, može li doći do pucanja implanta. Već dva dana posle intervencije pacijentica može slobodno sesti u avion bez ikakvog rizika da implant može da pukne.

Takođe je često pitanje, utiču li implanti na povećan rizik od malignih oboljenja dojke. Odgovor je negativan, istraživanja su pokazala da prisustvo implantata u dojkama apsolutno ne povećavaju rizik od malignih bolesti dojki.

I na kraju, veoma bitno pitanje, imaju li implanti uticaja na dojenje. Ukoliko je hirurška procedura maksimalno ispoštovana ne postoji nikakva prepreka normalnom  dojenju.  

Moj savet je da se dogovarate i razgovarate sa svojim lekarom, saslušate i prihvatite njegove savete i sugestije jer imate isti cilj, odličan estetski rezultat.

 

Dr sci med Milomir Gačević

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

 

Zahvaljujemo se Specijalnoj bolnici za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju „ADONIS“ iz Beograda koja nam je pomogla da dobijemo članak od dr sci med Milomira Gačevića.