Tvrđava Momčilov grad

Tvrđava Momčilov grad nalazi se u Pirotu, a podignuta je u XIV veku i bila je u sedištu srpsko turskih sukoba. Utvrđenje je bilo u vojnoj upotrebi do prve polovine XX veka. Danas je većim delom očuvano i na njemu su vršena arheološka istraživanja, praćena restauratorsko-konzervatorskim radovima. Srpsko srednjovekovno utvrđenje je relativno malih dimenzija i sastojalo se od citadele branjene predutvrđenjem. Kasnije mu je, u XVIII veku, dograđen slabiji bedem sa puškarnicama na prostoru prema reci Bistrici.


GALERIJA

Tvrđava Momčilov grad