Turistički klub Srbije kroz saradnju sa Geografskim fakultetom, Univerzitet u Beogradu

U četvrtak, 19.12.2013. godine sa početkom u 12h na Geografskom fakultetu u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Turistički klub Srbije organizovao je prezentaciju na temu turizma u Srbiji kroz predstavljanje Turističkog kluba Srbije, Zdravstvenog turizma u Srbiji i Afeja kompanije kao nosioca projekta.


GALERIJA

Turistički klub Srbije kroz saradnju sa Geografskim fakultetom, Univerzitet u Beogradu
Turistički klub Srbije kroz saradnju sa Geografskim fakultetom, Univerzitet u Beogradu
Turistički klub Srbije kroz saradnju sa Geografskim fakultetom, Univerzitet u Beogradu
Turistički klub Srbije kroz saradnju sa Geografskim fakultetom, Univerzitet u Beogradu
Turistički klub Srbije kroz saradnju sa Geografskim fakultetom, Univerzitet u Beogradu

Tom prilikom studentima su predstavljene aktivnosti kao i rezultati do kojih se došlo tokom višegodišnjeg iskustva kroz timski rad. Tokom prezentacije istaknut je značaj aktivne uloge svih aktera u lancu turizma, edukacije pojedinaca i organizacija u datoj oblasti, uvođenja inovacija, kreiranja stimulativne politike kao i sagledavanje pozitivne prakse drugih zemalja sa ciljem daljeg i uspešnijeg razvoja turizma u Srbiji.   

 

Turistički klub Srbije kroz saradnju sa Geografskim fakultetom u Beogradu omogućava studentima da kroz volontiranje na projektu Turističkog kluba Srbije steknu stručnu praksu u oblasti turizma, da bolje upoznaju svoje okruženje i razviju percepciju o Srbiji kao turističkoj destinaciji, mogućnost da se uključe i doprinesu zajedničkim planovima na temu podizanja svesti o značaju domaćeg turizma u Srbiji.  

 

Geografski fakultet u Beogradu i beogradska geografska škola zauzimaju vodeće mesto u razvoju naučne geografije i primeni naučnih rezultata u različitim područjima društvene nauke.

 

Danas, Geografski fakultet u Beogradu, za glavnu delatnost ima visoko obrazovanje i naučni rad koji čine deo nacionalnog i internacionalnog obrazovnog i naučnog prostora. Naučni rad se ostvaruje kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke, usavršavanja i podizanja kvaliteta nastave. Geografski fakultet u Beogradu izvodi akademske i osnovne strukovne studije u tri stepena: osnovne akademske studije, diplomske akademske studije i doktorske akademske studije. Takođe, fakultet učestvuje u više programa namenjenih univerzitetskoj nastavi vodećih svetskih kompanija u oblasti informacionih tehnologija.

 

Detaljnije informacije o Geografskom fakultetu u Beogradu možete pronaći na www.gef.bg.ac.rs