Tri stabla belog jasena kod Dolova

Spomenik prirode „Tri stabla belog jasena kod Dolova“ nalazi se sa desne strane puta Pančevo - Dolovo, na oko 500 m od ulaza u selo Dolovo. Tri stabla belog jasena (Fraxinus excelsior) pored puta predstavljaju svakako ostatke nekadašnjeg drvoreda, što danas u Vojvodini predstavlja retkost koja zaslužuje posebnu pažnju i zaštitu.


Izrasla na slobodnom prostoru, izložena vetrovima, naročito košavi, tri stara stabla jasena su poprimila posebno bizarne oblike krune, a pogotovo debla. Sa jugoistočne i severozapadne strane postoje naročito izražena zadebljanja u vidu rebara, koja se proširuju i izdužuju prema osnovi stabla tj. prema korenovom sistemu. Ove izrasline pored obezbeđenja stabilnosti stabla, dala su deblima neobičan oblik. Krune isto imaju poseban izdužen oblik u pravcu jugoistok - severozapad. Kora debala je tamno siva, duboko uzdužno i plitko poprečno izbrazdana. Sva tri stabla imaju vanredno interesantan habitus, ali po stepenu dekorativnosti srednje stablo zaslužuje najvišu ocenu. Srednje stablo se izdvaja i po dimenzijama, pa je njegova visina 22 m, dok je preostala dva stabla 18 m. Starost stabala se procenjuje od 200 do 250 godina, obzirom na znatnu razliku u dimenzijama.