Toponička reka

Toponična reka nastaje spajanjem dva potoka koji izviru na planini Devici. U gornjem toku poznata je pod imenom Suva i teče dolinom dubokom 300 m. Nizvodnije se proširuje u malu kotlinu da bi od sela Kravlja počela klisura.


U ovom delu javlja se veliki broj termomineralnih izvora uz sam rečni tok. Od sela Miljkovca dolina Toponičke reke se širi i nedaleko od sela Mezgraje uliva se u Južnu Moravu. Toplica je duga 45 km. Ima odlike bujičavog toka, ali u letnjem delu godine oskudeva u vodi.