Tesne Jaruge

Strogi rezervat prirode "Tesne Jaruge" nalazi se u zapadnoj Srbiji, na teritoriji opštine Bajina Bašta.  Zaštićeni prostor zahvata površinu od 2,92 ha i smešten je na prostoru planine Jelova Gora. 


Glavni cilj zaštite  je očuvanje i unapređenje prirodnih vrednosti  odnosno očuvanje bukove šume koja se prostire u dolini Okoliške reke koja je bogata razičitim vrstama tresetnih mahovina (Sphagnum ssp.), maljave breze (Betula Pubescens), hibrida obične breze (Betula pendula) i relikte vrste paprati rebrače (Blechum spicant).