Sveti Velikomučenik Pаntelejmon - 9. avgust

Sveti Pantelejmon rođen je oko 275. godine u Nikomidiji, u blizini Crnog mora u Aziji. Bio je poznati lekar pa ga je i sam car pozvao u njegovu službu.


Zbog uticaja okoline za kratko vreme se odrekao hrišćanstva, ali je ubrzo postao svestan greške te je još jednom pristupio crkvi. Kako bi okajao grehe potpuno se predao lečenju siromašnih ne uzimajući nikakvu naknadu, a poklonio im je i svu svoju imovinu. Po izbijanju Dioklecijanovih progona 304. godine optužen je ali dobija priliku da se odrekne hrišćanstva i ostane živ. Ovaj put ostao je dosledan.
Njegove mošti smatraju se za čudotvorne, a nalaze se u manastiru Hilandaru i u tri hrama u Beogradu, u hramu Rođenja Presvete Bogorodice na Kalemegdanu (crkva Ružica), zatim u hramu Svetog Arhanđela Gavrila i u podvorju Moskovske patrijaršije, odnosno u hramu Svete Trojice (takozvana Ruska crkva). Smatra se i zaštitnikom medicine i farmacije.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar