Sveti Prohor Pčinjski - 1. novembar

Prohor Pčinjski rođen je početkom XI veka u okolini Ovče polja, u današnjoj državi Makedoniji, u hrišćanskoj porodici.


Čitav svoj život posvetio je veri. U mladosti je sreo izvesnog lovca Diogena, kome je prorokovao da će postati car, i zatražio od njega da ga ne zaboravi.  Njegovo proročanstvo se obistinilo ali je car Roman IV Diogen zaboravio na svoje obećanje. Kada mu se Prohor javio u snu car je otišao da ga traži. Pronašao je njegove mošti u pećini u planini Kozjak, južno od Vranja, gde je Prohor isposnički proveo svoj život. Na tom mestu podigao je crkvu apostola Luke, a desno do nje hram Prohoru Pčinjskom. Deo moštiju car je odneo u Carigrad, deo je kasnije dospeo u manastir Ljubostinju, a deo je ostao u manastiru.

 

Vldimir Lukić

dipl. istoričar