Sveti Nikolаj Mirlikijski (Prenos Moštiju) - 22. maj

U italijanskom gradu Bariju, od 9. maja 1087. godine počivaju mošti Svetog Nikole,  jednog od prvih i najvatrenijih zagovornika zvanične hrišćanske vere i crkve, zbog sve većeg osmanskog pritiska na Likiju gde su se do tada nalazile. 


Navodno, jednom svešteniku se u snu javio svetitelj sa porukom da se tako nešto uradi. Prenos moštiju pratila su brojna čuda, kako od dodira moštiju tako i od mira koje je obilno teklo iz njih (Sveto miro je tecnost koja izlazi iz mostiju svetaca). U srpskoj srednjevekovnoj tradiciji stoji da je Sveti Nikola povratio vid oslepelom kralju Stefanu Dečanskom, te je Stefan zlatom okitio crkvu u Bariju.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar