Sveti mučenici Adrijan i Natalija - 8. septembar

Sveti Adrijan i Natalija bilu su bračni par koji je živeo u Nikomediji u vreme cara Maksimijana u ranom IV veku. Adrijan je bio vojnik u službi cara Galerija i učestvovao je u progonima hrišćana.


Tokom jednog susreta i razgovora sa optuženima, Adrijan menja stranu i odlučuje da javno ispolji novu veru, uprkos tome što još nije bio kršten. Isto je učinila i njegova žena Natalija. Rimske vlasti su ga odmah uhapsile i pogubile. Adrijana je ipak uspela da spase njegovo telo i sahrani ga u Carigradu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar