Sveti Jovan Zlatousti - 26. novembar

Sveti Jovan Zlatousti rođen je 354. godine u Antiohiji. Svoje školovanje započeo je učenjem helenske filozofije koje se ubrzo odrekao i primio hrišćansku veru.


Nakon smrti roditelja se zamonašio. Na lično zalaganje cara Arkadija izabran je za carigradskog patrijarha i tu dužnost obavljao šest godina. Poznat je po brojnim misionarskim poduhvatima, borbi sa jereticima, crkvenim reformama, kao i književnom radu. Došao je u sukob sa svetovnom vlašću pa je proteran u Jermeniju gde je umro 407. godine. Njeove mošti iz Carigrada prenete su u Vatikan tokom IV krstaškog rata 1204. godine ali su vraćene u današnji Istanbul 2004. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar