Sveti Jokim i Anа - 22. septembar

Sveti Joakim i Ana bili su roditelji Presvete Bogorodice. Joakim je bio iz plemena Judina, potomak cara Davida, dok je Ana bila iz plemena Levijeva.


Živeli su mirnim i pobožnim životom u galilejskom gradu Nazaretu, pomagajući bolesne i siromašne. Pedeset godina proveli su u braku bez dece, sve do rođenja ćerke Marije. Joakim je umro u 80. godini života, a Ana se preselila u Jerusalim, gde je proživela još dve godine i upokojila se u 79. godini.