Sveti Jelisej - 27. jun

Jelisej, sin Safatov, bio je starozaventni prorok koji je živeo u severnom delu kraljevine Izrael, u IX veku pre nove ere.


Još kao mladić u potpunosti se predao veri i svom učitelju, proroku Iliji. Jelisej je određen za Ilijinog naslednika, te se na imanju njegovog oca, Ilija na ognjenim kočijama uzdigao na nebo, a svoj plašt predao Jeliseju. Nakon ovoga Jelisej je napustio porodicu i krenuo Ilijinim stopama. Tokom svog života, po uzoru na svog učitelja, činio je mnoga čuda i na taj način pomagao siromašne, gladne i bolesne. Umire u dubokoj starosti.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar