Sveti Apostol i Jevanđelist Marko - 08. maj

Sveti Marko bio je poreklom iz Libije, a rođen je tri godine nakon Hrista u jevrejskoj porodici. U hrišćanstvo prelazi pod uticajem svetog Petra i ujaka Varnave, da bi vremenom postao jedan od vernih Hristovih sledbenika i njegov apostol.


Oni su vodili Marka na prva hodočašća u Antiohiju, Kipar i Rim. Njegova majka Marija i on bili su cenjeni u ranohrišćanskom svetu, a njihova kuća u Jerusalimu služila je hrišćanima kao mesto za okupljanje.

Marko je napisao najstarije Jevanđelje, najverovatnije u Rimu između 64. i 70. godine nove ere, na grčkom jeziku. Osnov za pisanje su sećanja svetog Petra. Marko se smatra osnivačem crkve u Aleksandriji, ali je tokom vršenje službe ubijen od strane lokalnog stanovništva 68. godine. Hrišćani su uspeli da sahrane njegovo telo, koje su mletački trgovci ukrali i doneli u Veneciju 826. godine. Privremeno je sahranjen u duždevoj palati, zatim u bazilici koja je izgorela u jednoj pobuni, a od 1063. godine u bazilici njemu posvećenoj gde mu se i danas nalazi sarkofag.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar