Sveti Agatonik - 4. septembar

Sveti Agatonik živeo je u IV veku u gradu Nikomediji. Šireći hrišćansku veru biva uhapšen zajedno sa svojim prijateljima, tokom progona cara Maksimijana.


Zajedno su ih odveli u grad Selimvriju u Trakiji gde su svi postradali. Agatonik je mučen i kažnjen odsecanjem glave 304. godine, po naredbi cara Maksimijana.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar