Suteska Sikolske reke sa vodopadom na Mokranjskoj steni

Dolina Sikolske reke, tačnije njen srednji tok, poznata je po kratkoj klisuri odnosno suteski sa suvom dolinom i vodopadom. Vodopad čini više brzaka i kaskada sa slapovima koji se račvaju u više krakova. Ukupna visinska razlika svih vodopada je 19 m, a pojedini imaju visinu i do 5 m. Klisura se nalazi u istočnoj Srbiji, u pobrđu Timočke krajine u ataru sela Mokranje (opština Negotin). Kao redak fenomen prirode zaštićena je zakonom kao Spomenik prirode “Suteska Sikolske reke sa vodopadom na Mokranjskoj steni”.


Reka izvire na Deli Jovanu na 785 m nadmorske visine, odakle teče ka istoku gde prima brojne pritoke i spušta se u Sikolsku kotlinu. Na izlazu iz sela Metriš naglo skreće ka severoistoku I probija se između brda gde nailazi na vertikalni odsek I stropoštava se serijom kaskada i vodopada. Ispod vodopada formiralo se manje jezero prečnika 12 m. Posle 41 km toka uliva se u Timok.

Vodopad je okružen hrastovom šumom pa se ne može videti iz daleka, ali strme litice suteske Sikolske reke lako se uočavaju iz daljine. Levom dolinskom stranom ide kameni put preko privatnog imanja te se može uočiti jezero. Nizvodno od vodopada nalaze se ostaci stare vodenice I štale. Krajem 80-tih eksploatisan je kamen sa litice sa leve strane vodopada I njime nasut put do jezera, dok je sa desne strane puta kaptiran izvor. Na ovom području otkrivena su I dva kamenoloma u kojima se eksploatisao titon - valendijski krečnjak, a postoji i mogućnost nalaženja nafte i gasa.

Ovaj prostor je u potpunosti sačuvan u izvornom obliku. Osim kaptiranja I poljoprivrednih aktivnosti nema nekih drugih antropogenih delatnosti koje mogu da ga ugroze. Na relativno maloj površini skocentrisani su različiti morfološki oblici što ga čini jedinstvenim u Srbiji te zaštitna Spomenika prirode iznosi 22,34 ha.