Šuma Junaković

Šuma Junaković se nalazi u severozapadnoj Bačkoj, između Apatina i Prigrevice. Ova šuma predstavlja deo nizijskih hrastovih šuma razvijenih u priobalju Dunava gde pored hrasta lužnjaka dominiraju još i bagrem, američki jasen i crni orah.


Sprat žbunja je takođe veoma razvijen i bogat vrstama: svibovina, dren, kalina, kupina i mnoge druge. Od životinjskog sveta posebno se izdvajaju crna roda (Ciconia nigra) i jazavac (Meles meles) koje spadaju u prirodnu retkost. Pored njih tu su još: fazan, poljska jarebica, lisica, hermelin, divlja svinja, zec i dr.

U neposrednoj blizini šume Junaković nalazi se istoimena banja. Banja Junaković je jedno od savremenih i opremljenih banjsko-turističkih središta Vojvodine i Srbije, koji pruža visoko zdravstveno-turistički standard. Kako se šuma Junaković nadovezuje na banju, česti posetioci ovog prirodnog dobra su turisti koji odsedaju u banji. Kroz prirodno dobro urađena je i izgrađena šetna staza, a uređene šumske proseke koriste se za rekreaciju.