Staro stablo sofore (Stablo sofore u Novoj Crnji)

Spomenik prirode „Staro stablo sofore” (Stablo sofore u Novoj Crnji)  nalazi se u Vojvodini, u centru mesta Nova Crnja, u porti Rimokatoličke crkve.


Stablo sofore (Sophora japonica) u porti rimokatoličke crkve predstavlja kapitalan primerak svoje vrste, kako po starosti i dimenzijama, tako i po dekorativnosti uopšte. Deblo se grana relativno nisko od zemlje na 1,60 m u tri glavna stuba krune. Kruna je vrlo lepo formirana. Široka je, kuglasta, razvedenih grana koje prekrivaju dvorište, natkriljujući i gvozdenu ogradu porte. Sve to daje izvanrednu lepotu habitusu celog stabla.