Stablo lužnjaka u Donjoj Gorevnici

Stablo hrasta lužnjaka u Donjoj Gorevnici pripada teritoriji opštine Čačak i predstavlja jedno od najstarijih stabala na području te opštine. Procenjena starost lužnjaka iznosi 400 godina; procenjena je prema dendrometrijskim karakteristikama, a takođe do podatka o velikoj starosti hrasta dolazi se i iz predanja.


Lužnjakova krošnja je veoma široka, a takođe i veoma razgranata što nas vodi zaključku da je stablo raslo na osami tokom čitavog svog dugog životnog veka. Kao posledica toga, i druge njegove dimenzije su imponzantne. S obzirom da se u njegovoj bližoj okolini ne nalazi drugo drveće, ovaj hrast je lako obezbedio dominaciju u ravnom prostoru livade košanice na kojoj je locirano i kojoj svojim izgledom obezbeđuje određenu pejzažnu atraktivnost.

Spomenik prirode „Stablo lužnjaka u Donjoj Gorevnici“ stavljen je pod zaštitu relativno skoro – 2015. godine kada je svrstano u treću kategoriju zaštite kao značajno prirodno dobro po Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.

Selo Donja Gorevnica nalazi se u blizini Mrčajevaca, a stablo je locirano na nadmorskoj visini od oko 207 m u ataru pomenutog sela. Kada se uzme u obzir administrativno-teritorijalna podela dolazi se do zaključka da se zaštićeno značajno prirodno dobro nalazi na području grada Čačka. Prostor koji mu pripada premeren je određivanjem horizontalne projekcije spoljnih ivica krošnje ovog hrasta koja čini granicu zaštite pomenutog spomenika prirode. Prečnik krošnje je 30 m, a površina koja je, na malopre pomenuti način, izmerena i stavljena pod zaštitu kao pripadajući prostor prirodnog dobra iznosi 2.25 ari.

Visina stabla iznosi 26 m, a njegova visina do početka grananja je 2.41 m. Na 1.30 m od zemlje vršen je premer obima debla i izračunato je da on iznosi 6.20 m. Na istoj visini izračunat je prečnik debla i zabeleženo je da on iznosi 1.97 m.

Navedene dendrometrijske karakteristike od kojih se naročito ističe procenjena starost stabla predstavljaju jasan razlog zašto je ovaj hrast lužnjak stavljen pod zaštitu.