Stablo hrasta lužnjaka Platnara

Stablo hrasta lužnjaka koje se nalazi na teritoriji opštine Smederevo zaštićeno je zakonom zbog svojih impozantnih dimenzija i velike starosti, a zbog svog izgleda predstavlja poseban raritet u gradskoj, urbanoj sredini. Raste u delu naselja poznatom po imenom Platnara, okružen stambenim objektima.


Stablo ima visinu od 14 m sa prečnikom krošnje od 22 m. Starost mu se procenjuje na 120 godina. Njegov značaj ogleda se i u tome što predstavlja ostatak nekadašnjih lužnjakovo-jasenovih šuma (Quercus-Fraxinetum serbicum Rud.) karakterističnih za staništa pored reka. Dobrog je zdravstvenog stanja, bez oštećenja i pojave truleži. Zavod za zaštitu prirode Srbije svrstao ga je u III kategoriju – značajno prirodno dobro odnosno Spomenik prirode botaničkog karaktera površine  3,50 ari.